bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 26.09.2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dn. 26.09.2019 r.

Treść pytania od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na remont ogrodzenia obiektu Przepompowni Ścieków P-9 „Piaski” przy ul. Zegrzyńskiej 99/Al. Sybiraków w Legionowie (Nr Sprawy TN/18/2019).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania w dniu 21.09.2019 r. wpłynęło pismo, którego treść wraz z wyjaśnieniami podajemy poniżej:

Treść pisma

W związku z ogłoszeniem na remont ogrodzenia obiektu Przepompowni ścieków P-9 „Piaski” przy ul. Zegrzyńskiej 99/Al. Sybiraków w Legionowie proszę o dokumentację techniczną ogrodzenia (przedmiar lub specyfikację techniczną)”

Odpowiedź

W związku z przyjęciem w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający nie jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy przedmiaru robót. Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, pozostałych robót zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wynikających z analizy własnej po odbyciu wizji w terenie – pkt 8.1. i pkt 18.2.SIWZ.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest dostępna w materiałach przetargowych (załącznik „Dokumentacja Projektowa (ZIP) do postępowania przetargowego ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Dodano: 21-03-2019. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 27-09-2019. Przez: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-09-27 10:02:02
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-09-27 10:00:58
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-03-21 12:53:42
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-03-21 12:52:20
Opublikowane przez: Redakcja BIP