bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/18/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 01.10.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Remont ogrodzenia obiektu przepompowni ścieków P-9 „Piaski” przy ul. Zegrzyńskiej 99/Al. Sybiraków w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano TOM-BUD Zakład Budownictwa ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z siedzibą w Pułtusku (06-100 ) przy ul. Kosynierów 2.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 180 000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Dodano: 02-10-2019. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 02-10-2019. Przez: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-10-02 10:27:21
Opublikowane przez: Redakcja BIP