bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Wersja do druku Wersja do druku

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków powinna złożyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:
– pisemny wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości /Pobierz druk, plik w formacie.pdf/
– oświadczenie /Pobierz druk, plik w formacie.pdf/
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej lub umowa dzierżawy, najmu, użytkowania lub zarządu (nie starszy niż z 2000r.).
w przypadku zmiany właściciela nieruchomości należy dysponować protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym: numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron (druk do pobrania)
– zaświadczenie o liczbie zameldowanych osób na pobyt stały – z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo (wyłącznie w przypadku umowy o odprowadzanie ścieków)

Osoby prawne:
– pisemny wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości /Pobierz druk, plik w formacie.pdf/
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej lub umowa dzierżawy, najmu, użytkowania lub zarządu
– odpis z KRS
– NIP
– REGON
w przypadku zmiany właściciela należy dysponować protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym: numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron (druk do pobrania)

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 – Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legionowo

Pliki do pobrania:

Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 24-05-2020. Przez: Redakcja BIP