bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Unieważnienie Nr Sprawy ZTE/20/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 19.11.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr Sprawy ZTE/20/2019, którego przedmiotem jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową specjalistyczną typu „wywrotka” oraz urządzenia hydraulicznego typu żuraw” zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Nie złożono żadnej oferty niepodlegjącej odrzuceniu.

Dodano: 19-11-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-11-19 14:25:49
Opublikowane przez: Redakcja BIP