bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Unieważnienie Nr Sprawy ZT/9/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 23.01.2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr Sprawy ZT/9/2019,  którego przedmiotem jest:

  1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej robót geologicznych zastępczych ujęć głębinowych nr 2A i 4A w miejsce istniejących nr 2 i 4 zlokalizowanych na istniejącym ujęciu wód podziemnych „Piaski” w Legionowie.
  2. Wykonanie prac wiertniczych wraz z zafiltrowaniem otworów studziennych oraz wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej.
  3. Opracowanie operatu wodnoprawnego.
  4. Opracowanie projektu obudowy studni głębinowych, przyłączy energetycznych oraz przyłączy wodociągowych, jeśli jest to wymagane przepisami prawa.
  5. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji studni głębinowych.

zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera c) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi  i roboty budowlane.

„Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Dodano: 23-01-2020. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 23-01-2020. Przez: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2020-01-23 14:13:24
Edytowane przez: Redakcja BIP
2020-01-23 13:58:56
Opublikowane przez: Redakcja BIP