bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Unieważnienie Nr Sprawy TN/16/2018

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 05.02.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie Nr Sprawy TN/16/2018,  którego przedmiotem jest „Wykonanie dostawy i montażu rozdrabniarki skratek w komorze dopływowej przepompowni ścieków „CENTRALNA” przy ul. Leśnej 16 w Legionowie” zostało unieważnione na podstawie § 21 ust 14 litera c) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

„Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Dodano: 05-02-2019. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-02-2019. Przez: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-05 18:49:51
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-02-05 18:49:02
Opublikowane przez: Redakcja BIP