bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 21.05.2020

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dn. 21.05.2020 r.

Treść pisma od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na  remont przepompowni ścieków P-13 „Kolejowa” zlokalizowanej na działce nr ew. 144 obr. 4 przy ul. Kolejowej w Legionowie – (Nr Sprawy TN/08/2020).          

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania w dniu 20.05.2020 r. wpłynęło pismo od Wykonawcy, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Treść pisma

W zapisach dotyczących materiału wykonania ramy, prowadnic oraz trawersy podano materiał H17N13M2T tj. stal 316Ti. Standardowo dostawca rozdrabniarki wykonuje wszystkie tego rodzaju elementy ze stali 316L. Jako że tego rodzaju stal jest droższa i trudniej dostępna, prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie stali 316L, która przy warunkach panujących w przepompowni zachowa dokładnie takie same parametry, jak stal 316Ti.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany stali 316Ti na stal 316L. Stal 316Ti została dobrana z uwzględnieniem warunków pracy obiektu w którym zostanie użyta.

Dodano: 21-05-2020. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2020-05-21 13:26:22
Opublikowane przez: Redakcja BIP