bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Tresć zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dn. 18.05.2018 r.

 

Treść zapytań od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczących SIWZ na remont kolektora w hali Stacji uzdatniania Wody „Jagiellońska” przy ul. Jagiellońskiej 9E w Legionowie (Nr Sprawy TN/3/2018).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest „Remont kolektora w hali Stacji uzdatniania Wody „Jagiellońska” przy ul. Jagiellońskiej 9E  w Legionowie” (Nr Sprawy TN/3/2018) w dniu 17.05.2018 r.wpłynęły zapytania od Wykonawcy, których treść wraz z wyjaśnieniami podajemy poniżej:

 

Zapytania z dnia 17.05.2018 r.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia Wykonawcy zawartego w pkt 9.1. pkt 2a), jeśli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem robót zgodnie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie.

2) Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia osób na stanowisku kierownika budowy oraz kierownika robót sanitarnych zawartego w pkt 9.1 ppkt 2b) jeżeli przewidziane przez nas osoby do wykonania zamówienia posiadają co najmniej 4 letnie doświadczenie na ww. stanowiskach oraz pełniły funkcję przy budowie co najmniej jednej przepompowni ścieków zgodnie z przesłanymi dokumentami.

3) W przypadku pozytywnej decyzji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.05.2018 r.

 

W załączeniu Wykonawca złożył referencje dotyczące:

  1. Remontu układu przewodów tłocznych zlokalizowanych na terenie przepompowni ścieków
  2. Remontu obiektu przepompowni ścieków z rozbudową układu wentylacji i części elektrycznej
  3. Kompleksowego remontu obiektu przepompowni ścieków z modernizacją układu wentylacji i rozdzielni głównej
  4. Modernizacji obiektu przepompowni ścieków sanitarnych
  5. Budowy tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  6. Modernizacji Stacji Pomp Kanałowych
  7. Modernizacji zakładowej sieci wody p.poż.
  8. Modernizacji przepompowni ścieków
  9. Modernizacji układu wody p.poż.

 

 

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie uzna za spełnienie warunków w zakresie doświadczenia Wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów.

 

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie uzna za spełnienie warunków w zakresie doświadczenia Kierownika budowy i Kierownika robót sanitarnych na podstawie załączonych dokumentów.

.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert.

Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:14:16
Opublikowane przez: Redakcja BIP