bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 19.11.2018

Wersja do druku Wersja do druku

 Legionowo dn. 19.11.2018 r.

Treść pisma od Wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych „PIASKI” P-9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie wraz z sieciami (Nr Sprawy TN/11/2018).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych „PIASKI” P-9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie wraz z sieciami (Nr Sprawy TN/11/2018) w dniu 16.11.2018 r. i 19.11.2018 r. wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

 

Pytania a dnia 16.11.2018 r.

  1. Czy w zakresie postępowania jest wprowadzenie zmian w systemie nadrzędnym w Centralnej Dyspozytorni? Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki jest to system i czy konieczne będzie rozszerzenie licencji?
  2. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie stali kwasoodpornej w gatunku 00H17N14M2 (1.4404) do wykonania rurociągów oraz konstrukcji stalowych?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian w systemie nadrzędnym Centralnej Dyspozytorni.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stali kwasoodpornej gatunku 00H17N14M2 (1.4404) do wykonania konstrukcji stalowych i rurociągów.

 

Pytania z dn. 19.11.2018 r.

  1. Czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć koszty wynajmu oraz obsługi pompy samozasysającej Gorman-Rupp typu T4 A B4 o parametrach Q=40 dm3/s, H=10,2 m, przeznaczonej do pompowni tymczasowej, będącej w posiadaniu PWK Legionowo?
  2. Czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć koszt dostawy oraz montażu systemu antyspadowego HACA do drabiny H=5,0 m ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Wykonawca w ofercie ma ująć koszty wynajmu oraz obsługi pompy samozasysającej Gorman-Rupp typu T4 A B4 o parametrach Q=40dm3/s, H=10,2 m. będącej w posiadaniu PWK „Legionowo” lub o nie gorszych parametrach, wynajętej z innych źródeł.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie koszty wyposażenia drabiny w zbiorniku przepompowni w system antyspadowy.

 

Dodano: 20-11-2018. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2018-11-20 23:32:35
Opublikowane przez: Redakcja BIP