bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 16.11.2018

Wersja do druku Wersja do druku

 Legionowo dn. 16.11.2018 r.

Treść pisma od Wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych „PIASKI” P-9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie wraz z sieciami (Nr Sprawy TN/11/2018).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych „PIASKI” P-9 zlokalizowanej przy ul. Zegrzyńskiej 99 w Legionowie wraz z sieciami (Nr Sprawy TN/11/2018) w dniu 15.11.2018 r. wpłynęło zapytanie, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stali 316L zamiast 316Ti? Stal 316Ti jest stalą droższą oraz trudno dostępną stosowaną w chirurgii, przemyśle chemicznym.

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zamiany stali 316Ti na stal 316L. Stal 316Ti została dobrana z uwzględnieniem warunków pracy obiektu, w którym została użyta.

Dodano: 20-11-2018. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2018-11-20 23:30:24
Opublikowane przez: Redakcja BIP