bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 13.02.2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dn. 13.02.2019 r.

Treść pisma od Wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na  remont kolektora w stacji uzdatniania wody „Jagiellońska” przy ul. Jagiellońskiej 9E w Legionowie z wykonaniem zastępczego układu przewodów technologicznych na czas remontu kolektora  (Nr Sprawy TN/2/2019).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania w dniu 12.02.2019 r. wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami podajemy poniżej:

 

Pytanie 1

Czy stal nierdzewna określona w projekcie wykonawczym zadania remontowego (Dział 7 – podstawowe materiały budowlane, str. 10) jako stal nierdzewna OH18N9 dotyczy wszystkich elementów ciągu technologicznego, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych określonych do wykonania ze stali S235RJG2?

Odpowiedź

Określenia w projekcie „stal nierdzewna” i „stal kwasoodporna” dotyczy we wszystkich punktach dokumentacji stali OH18N9 wszystkich elementów ciągu technologicznego oraz elementów konstrukcyjnych na tym ciągu z wyłączeniem tylko elementów konstrukcyjnych określonych w dokumentacji projektowej do wykonania ze stali S235RJG.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników stali OH18N9?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju stali niż OH18 N9 pod warunkiem, że będzie ona miała nie gorsze właściwości fizyczne i wytrzymałościowe, będzie posiadała atesty higieniczne pozwalające na zastosowanie w rurociągach wody pitnej oraz zamianie zostanie poddany cały fragment ciągu technologicznego – Zamawiający nie dopuszcza łączenia poprzez spawanie ze sobą różnych rodzajów i gatunków stali.

Dodano: 14-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-14 11:20:07
Opublikowane przez: Redakcja BIP