bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Archiwalna wersja dokumentu z: 2018-08-28 19:56:01
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Osoba zainteresowana przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powinna złożyć następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek z określeniem lokalizacji nieruchomości oraz charakteru zabudowy (druk do pobrania, plik w formacie .pdf)

2) kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniotwórczych z zaznaczeniem granicy nieruchomości, lokalizacji budynków oraz dojazdu do działki (jeśli działka nie przylega bezpośrednio do ulicy – w tych sytuacjach należy wyjaśnić charakter drogi dojazdowej przedstawiając mapę widencji gruntów z wypisem z rejestru gruntów).

Pliki do pobrania: