bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 03.09.2019

Archiwalna wersja dokumentu z: 2019-09-10 16:00:59
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Legionowo dn. 03.09.2019 r.

Treść pytania od Wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na  dostawę fabrycznie nowego systemu samojezdnego do inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych wraz z zabudową na fabrycznie nowym samochodzie ciężarowym” (Nr Sprawy TW/10/2019).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowaniaw dniu 30.08.2019 r. wpłynęło pytanie, którego treść wraz z wyjaśnieniami podajemy poniżej:

Pytanie

W postępowaniu czytamy:

„Skrzynka narzędziowa wyposażona w 2 haczyki beziskrowe do studni kanalizacyjnych, młotek 3 kg beziskrowy, młotek 5 kg beziskrowy, łom beziskrowy, zestaw śrubokrętów (plastikowe), klucze ampulowe beziskrowe (dopuszcza się również montaż poza skrzynką w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą podczas zabudowy)

Pytanie:

Klucze ampulowe EX, ze względu na wysoką cenę, sprzedawane są pojedynczo, w związku z tym proszę o podanie rozmiarów kluczy jakie miały by być dostarczone wraz z zabudową.

Odpowiedź

W pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Opis przedmiotu zamówienia” część VI. „Zabudowa części brudnej” lit j), Zamawiający rozumie klucze ampulowe EX rozmiar 10, 8, 6 oraz 5.