bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Uzgadnianie projektów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Archiwalna wersja dokumentu z: 2020-05-24 21:34:52
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana uzgodnieniem dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powinna złożyć następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek o uzgodnienie projektu pod względem technicznym i eksploatacyjnym (druk do pobrania)

2) projekt techniczny w trzech egzemplarzach.

Pliki do pobrania: