bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Deklaracje przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Archiwalna wersja dokumentu z: 2018-08-28 19:54:16
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powinna złożyć następujący dokument:

Deklaracja przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (druk do pobrania)