bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Archiwalna wersja dokumentu z: 2020-05-24 21:44:45
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna złożyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (druk do pobrania)
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej

Osoby prawne:
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (druk do pobrania)
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej
– odpis z KRS
– NIP
– REGON

Pliki do pobrania: