bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Przyjmowanie stanu wodomierzy

Archiwalna wersja dokumentu z: 2018-08-28 19:53:32
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistej

Niezbędne informacje przy zgłoszeniu:
– nazwisko imię zgłaszającego
– adres nieruchomości
– telefon kontaktowy
– data odczytu
– numer i stan wodomierza głównego
– numer i stan wodomierza dodatkowego

Pliki do pobrania: