bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Odbiór nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi PW-K

Archiwalna wersja dokumentu z: 2018-08-28 19:53:18
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistej. Usługa wykonana jest najwcześniej dnia następnego po przyjęciu zgłoszenia.

Niezbędne informacje przy zgłoszeniu:
– nazwisko imię zgłaszającego
– adres nieruchomości
– telefon kontaktowy
– szacunkowa ilość nieczystości w m3

Pliki do pobrania: