bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zlewnym Ścieków

Archiwalna wersja dokumentu z: 2018-08-28 19:52:56
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zlewnym Ścieków powinna złożyć następujące dokumenty:

– pisemny wniosek o zawarcie zawarciem umowy na zrzut nieczystości płynnych (druk do pobrania)
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych w obsługiwanych gminach,
– odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
– NIP
– REGON