bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Jednostka realizująca projekt

Archiwalna wersja dokumentu z: 2018-08-28 13:18:58
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Jednostka Realizująca Projekt przygotowuje, organizuje i monitoruje realizację projektu w zakresie prawnym, organizacyjnym, technicznym, nadzoru inwestycyjnego, technologicznym oraz finansowym; przygotowuje niezbędne materiały do pozyskania środków z Funduszy Europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; prowadzi monitoring poszczególnych Kontraktów i całego Projektu w odniesieniu do wskaźników rzeczowych oraz ram czasowych i kosztów; organizuje właściwą popularyzację i przepływ informacji, zapewnia dostęp do aktualnych informacji dotyczących Projektu na każdym etapie realizacji; zapewnia ciągłość finansowania Projektu; nadzoruje ewidencje operacji finansowych związanych z zarządzaniem Projektem oraz prowadzenie oddzielnego rachunku bankowego JRP i współpracuje z Pionem Techniczno-Eksploatacyjnym oraz Ekonomiczno-Finansowym.