bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Stanowiska i komórki podległe bezpośrednio prezesowi zarządu

Archiwalna wersja dokumentu z: 2022-04-20 08:34:51
Zmodyfikowana przez: Redakcja BIP


Dział Administracyjno – Gospodarczy

Sprawy administracyjne – 22 774 10 62 wew. 53
Sprawy usług asenizacyjnych – 22 774 58 59, 22 774 10 62 wew. 45

administracja@pwklegionowo.com

Dział Administracyjno-Gospodarczy koordynuje działania logistyczne w zakresie zaopatrzenia Spółki. Planuje, organizuje i nadzoruje działalność Spółki w zakresie gospodarki elektro-energetycznej i cieplnej. Prowadzi całokształt zagadnień i nadzór nad gospodarką sprzętowo-transportową. Planuje, organizuje i nadzoruje działalność w zakresie usług asenizacyjnych. Nadzoruje usługi telekomunikacyjne.

Dział Polityki Personalnej

22 774 10 62 wew. 35
kadry@pwklegionowo.com

Dział Polityki Personalnej prowadzi wszystkie zagadnienia związane z polityką kadrową i socjalną realizowaną w Przedsiębiorstwie, prowadzi sprawozdawczość z zakresu swojej działalności. Dział załatwia wszelkie formalności związane z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpracuje w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa.

Sekretariat – asystent Prezesa

Małgorzata Cross
22 774 13 61
sekretariat@pwklegionowo.com

Asystent Prezesa prowadzi sekretariat, ewidencję korespondencji Prezesa Zarządu oraz dyrektorów. Organizuje spotkania, przygotowuje wyjazdy służbowe. Dba o wizerunek Spółki, przygotowuje ogłoszenia prasowe i reklamy Spółki.