bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Pion techniczno-eksploatacyjny

Wersja do druku Wersja do druku

Dyrektor Pionu Techniczno – Eksploatacyjnego

Piotr Zberowski
22 774 13 61
dyr.tech@pwklegionowo.com

Dyrektor Techniczny – określa i planuje kierunki rozwoju sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sporządza roczne i wieloletnie plany inwestycyjne w tym zakresie. Koordynuje działalność przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania, prowadzenia i analiz zadań inwestycyjnych i remontowych. Inicjuje i podejmuje prace w zakresie wprowadzania nowych technologii i postępu technicznego. Współpracuje z pionem ekonomicznym i finansowym w zakresie podejmowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, w celu zapewnienia jak najlepszych efektów ekonomicznych. Współpracuje z innymi komórkami Przedsiębiorstwa oraz opracowuje okresowe sprawozdania z działalności Spółki.

Dyrektor Techniczny nadzoruje pracę wszystkich komórek w swoim pionie.

 

Dział Techniczny

Marek Zieliński – Kierownik Działu
22 774 10 62 wew. 43
kier.dnu@pwklegionowo.com

Dział Techniczny określa warunki techniczne, uzgadnia projekty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod względem technicznym i eksploatacyjnym, a także sprawuje nadzór techniczny nad budową sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Sekcja projektowa działu wykonuje projekty przyłączy oraz sieci wod-kan.

 

Oddział Wodociągów i Kanalizacji

Michał Zdziech – Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji
22 774 10 62 wew. 24
wod.kan@pwklegionowo.com

Oddział Wodociągów i Kanalizacji odpowiada za całość zagadnień związanych z produkcją wody i odbiorem ścieków z terenu miasta Legionowa objętego siecią wodno – kanalizacyjną, bieżącą eksploatacją obiektów i sieci wodno -kanalizacyjnych oraz utrzymaniem w stałej sprawności technicznej tych obiektów. Ponadto do obowiązków Oddziału należy usuwanie awarii sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

Oddział Elektryczny i Automatyki

Mariusz Jagiełło – Kierownik
22 774 10 62 wew.61
kier.elektr@pwklegionowo.com

Oddział Elektryczny i Automatyki odpowiada za niezawodność i sprawność instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA. Ponadto na bieżąco monitoruje prace wszystkich obiektów i prowadzi eksploatację urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Spółce.

 

Centralna Dyspozytornia

całodobowy 22 774 43 63

Centralna dyspozytornia kontroluje sterowanie pracą systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych; zbiera, przechowuje i przetwarza informacje otrzymane z obiektów. Udziela informacji o awariach i wyłączeniach.

Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 28-08-2018. Przez: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 13:11:51
Edytowane przez: Redakcja BIP
2018-08-28 13:09:26
Opublikowane przez: Redakcja BIP