bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Pion ekonomiczno-finansowy

Wersja do druku Wersja do druku

Dział Umów i Sprzedaży

Katarzyna Burkacka – Kierownik Działu Umów i Sprzedaży
22 774 10 62 wew. 27
sprzedaz@pwklegionowo.com

Do zadań Działu Umów i Sprzedaży należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z prognozowaniem i realizacją sprzedaży usług,
2) zebranie i weryfikacja złożonych dokumentów w celu sporządzenia umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniem kontrahentów w zakresie świadczonych im usług,
4) wykonywanie odczytów wodomierzy i urządzeń pomiarowych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
5) sporządzanie analiz i indywidualnych kalkulacji.

Dział Finansowo – Księgowy

Lidia Kwiecień – Kierownik Działu Finansowego
22 774 10 62 wew. 31
l.kwiecien@pwklegionowo.com

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
– księgowanie operacji gospodarczych,
– obsługa płacowa Spółki,
– prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i pracownikami,
– przeprowadzanie operacje bezgotówkowych z bankiem,
– windykacja należności Spółki oraz współpraca z Radcą Prawnym w tym. zakresie,

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Jacek Olkowski
22 774 10 62 wew. 29
zam.publ@pwklegionowo.com

Prowadzi całokształt spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych oraz zamówień realizowanych na podstawie regulaminu PW-K w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych. Czuwa nad prawidłowym i terminowym przebiegiem postępowań przetargowych i uczestniczy w pracach Komisji przetargowych.
Po zakończonych postępowaniach kompletuje dokumentację w celu archiwizacji.

Biuro Obsługi Klienta

22 774 10 62
bok@pwklegionowo.com

Biuro Obsługi Klienta to kluczowy dział Przedsiębiorstwa, który umożliwia kompleksową i sprawną obsługę.

Zadania Biura Obsługi Klienta:

1) informacja handlowa,
2) pomoc techniczna,
3) wyjaśnienia odnośnie faktur,
4) informacje na temat bieżących taryf,
5) zgłaszanie awarii, reklamacji oraz przyjmowanie odczytów wodomierzy,
6) zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
7) regulowanie wszelkich należności,
8) przyjmowanie zleceń na usługi specjalistyczne.

Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 20-04-2022. Przez: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2022-04-20 08:33:54
Edytowane przez: Redakcja BIP
2020-01-30 14:55:13
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-10-25 14:26:43
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-10-25 14:25:23
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-10-25 14:24:50
Edytowane przez: Redakcja BIP
2018-08-28 13:16:33
Opublikowane przez: Redakcja BIP