bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy ZTE/27/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 17.01.2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego.” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano AUTO WIMAR Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą: w Warszawie, ul. Modlińska 224.W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto 162 500,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100

Dodano: 17-01-2020. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2020-01-17 10:53:58
Opublikowane przez: Redakcja BIP