bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy ZT/12/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 22.08.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Wykonywanie monitoringu i naprawy sieci kanalizacyjnej na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą: (02-681) Warszawa, Al. Wyścigowa 6.W/w Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę jednostkową brutto 4 254,05 złotych (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote 05/100).

Dodano: 22-08-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-08-22 20:24:48
Opublikowane przez: Redakcja BIP