bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Unieważnienie Nr Sprawy TW/6/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 07.05.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Gospodarowanie odpadami o kodach 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. zostało unieważnione.

Podstawa unieważnienia: §21 ust. 14 lit. a) Regulaminu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

Dodano: 07-05-2019. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 10-06-2019. Przez: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-06-10 12:35:48
Edytowane przez: Redakcja BIP
2019-05-07 15:06:53
Opublikowane przez: Redakcja BIP