bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TW/10/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 13.09.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Dostawa fabrycznie nowego systemu samojezdnego do inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych wraz z zabudową na fabrycznie nowym samochodzie ciężarowym” do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano Firmę Handlowo-Usługową ARTEM Artur Krawczak z siedzibą, Borkowo Kościelne, ul. Strażacka 7, 09-200 Sierpc.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 400 857,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Dodano: 13-09-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-09-13 14:05:11
Opublikowane przez: Redakcja BIP