bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/4/2023

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 3.07.2023 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie prac budowlanych obejmujących modernizację kotłowni gazowej i doposażenie w pompy ciepła w budynku technicznym nr 3 siedziby Spółki przy ul. T. Kościuszki 16A w Legionowie do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano firmę: Refleks Chłodnictwo Rafał Chorążak, ul Sienkiewicza 19, 05-120 Legionowo

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto  735 756,48 złotych (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 48/100).

Dodano: 03-07-2023. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2023-07-03 09:30:00
Opublikowane przez: Redakcja BIP