bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/12/2017

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 29.11.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr sprawy TN/12/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest „Budowa przepompowni ścieków sanitarnych na terenie Punktu Zlewnego Ścieków przy ul. Sikorskiego 8 w Legionowie” do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrane Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” S.A. z siedzibą: ul. 3 Maja 53, 07-200 Wyszków

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 1 564 049,53 złotych (słownie: jeden milion piećset sześćdzieisiąt cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych 53/100).

Dodano: 29-11-2017. Autor: Redakcja BIP
Zmodyfikowano: 05-12-2018. Przez: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:27:08
Opublikowane przez: Redakcja BIP