bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy TN/1/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 12.02.2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej wraz z odcinkami sieci w pasie drogowym do linii ogrodzenia w/w ulicy oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej (na odcinku od ul. Polnej do ul. Gen. Roi) w Legionowie wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym do linii rozgraniczenia w/w ulicy”,

do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano: „EKOSTAR” Sp. z o.o. ul. Hetmańska 17A, 05-120 Legionowo.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 711 570,00 złotych (słownie: siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Dodano: 12-02-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-02-12 12:30:36
Opublikowane przez: Redakcja BIP