bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr sprawy EU/23/2019

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dnia 06.12.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest  „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.” do realizacji zamówienia wyłoniono: Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

W/w Wykonawca zaoferował za całość zamówienia cenę ofertową brutto 448 670,20 złotych (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 20/100).

Dodano: 06-12-2019. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2019-12-06 13:43:34
Opublikowane przez: Redakcja BIP