bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Tresć zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dn. 19.06.2018 r.  

Treść pisma od Wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na wykonanie kompleksowego remontu obiektu przepompowni ścieków na terenie CSP przy ul. Zegrzyńskiej 121 w Legionowie wraz z modernizacją układu wentylacji (Nr Sprawy TN/8/2018).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest „Wykonanie kompleksowego remontu obiektu przepompowni ścieków na terenie CSP przy ul. Zegrzyńskiej 121 w Legionowie wraz z modernizacją układu wentylacji (Nr Sprawy TN/8/2018) w dniu 19.06.2018 r.wpłynęło pismo od Wykonawcy, którego treść wraz   z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

 

Treść pisma

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji ath lub zapisanie do formatu PDF, zdecydowanie ułatwi nam to przygotowanie oferty handlowej w w/w temacie.

Odpowiedź

W toczącym się postępowaniu, Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych i nie jest zobligowany do przekazania przedmiaru robót.

Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest zamieszczona na stronie Zamawiającego dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pkt 18.2 SIWZ.

Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:20:52
Opublikowane przez: Redakcja BIP