bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Tresć zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 26.06.2018

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dn. 26.06.2018 r. 

Treść pisma od Wykonawcy  wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na wykonanie kompleksowego remontu obiektu przepompowni ścieków na terenie CSP przy ul. Zegrzyńskiej 121 w Legionowie wraz z modernizacją układu wentylacji (Nr Sprawy TN/8/2018).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest „Wykonanie kompleksowego remontu obiektu przepompowni ścieków na terenie CSP przy ul. Zegrzyńskiej 121 w Legionowie wraz z modernizacją układu wentylacji  (Nr Sprawy TN/8/2018) w dniu 19.06.2018 r.wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

 

Treść zapytania

Czy w zakresie prac Wykonawcy jest wprowadzenie zmian w systemie nadrzędnym  w Centralnej Dyspozytorni? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy i wersji systemu, czy system jest objęty gwarancją oraz czy system posiada niezbędne rezerwy licencyjne do przyjęcia nowych sygnałów.

Odpowiedź

Zakres prac Wykonawcy nie obejmuje wprowadzenia zmian w systemie nadrzędnym   w Centralnej Dyspozytorni.

Zamawiający posiada swój serwer do wizualizacji procesów technologicznych i może wprowadzać nowe sygnały.

Od Wykonawcy potrzebujemy miejsca w szafie sterowniczej na modem Inventia i połączenia ze sterownikiem po MODBUS-ie RTU oraz mapy adresów wejść i wyjść sterownika.

Dodano: 28-08-2018. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2018-08-28 21:21:44
Opublikowane przez: Redakcja BIP