bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.

Treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami – 16.10.2020

Wersja do druku Wersja do druku

Legionowo dn. 16.10.2020 r.

Treść pytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SIWZ na Gospodarowanie odpadami o kodach 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników oraz 20 03 06 – odpady z czyszczenia sieci i studzienek kanalizacyjnych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) powstających w wyniku prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. (Nr sprawy TW/15/2020).

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania w dniu 14.10.2020 r. wpłynęło pytanie, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Pytanie

  1. Proszę o sprecyzowanie jaką decyzję musi posiadać firma biorąca udział w postępowaniu gdyż w jednym punkcie mowa jest o zezwoleniu na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, natomiast w kolejnym na zbieranie odpadów. Czy posiadanie jeden z tych trzech decyzji będzie wystarczające?.

Odpowiedź
Z punktu widzenia Spółki decydujące w przedmiotowym postępowaniu jest zagwarantowanie prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa zagospodarowania odpadów, w związku z czym wymagane jest przez Spółkę przedłożenia przez Oferenta decyzji w zakresie, który skutkuje nabyciem praw posiadacza odpadów przez Oferenta, zgodnie z treścią Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz zagospodarowanie prawidłowego przejęcia, transportu i przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia) wytworzonych odpadów. Z punktu widzenia powyższego celu kluczowe jest zatem posiadanie decyzji w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów (jednej z nich lub obu), natomiast posiadanie decyzji w zakresie zbierania ma charakter opcjonalny. Uwarunkowania powyższe zostały opisane w SIWZ. W celu zagwarantowania Zamawiającemu możliwości prześledzenia miejsca docelowego przeznaczenia odpadu, wykluczamy natomiast możliwość złożenia wyłącznie decyzji w zakresie zbierania odpadów.

Dodano: 19-10-2020. Autor: Redakcja BIP

Dziennik zmian dokumentu:

2020-10-19 17:05:16
Edytowane przez: Redakcja BIP
2020-10-19 17:00:59
Opublikowane przez: Redakcja BIP