http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=56

Zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zlewnym Ścieków

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zlewnym Ścieków powinna złożyć następujące dokumenty:

– pisemny wniosek o zawarcie zawarciem umowy na zrzut nieczystości płynnych (druk do pobrania)
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych w obsługiwanych gminach,
– odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
– NIP
– REGON