http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=54

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W spółce obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania wprowadzony uchwałą V/46/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z uwzględnieniem poniższych aktów prawnych:

Dz.U. nr 123, poz. 858 z 2001 r. – ustawa z dnia 7.06.2001 r. (o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
Dz.U. 2018 poz. 472 z 2018r. – rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27.02.2018 r. (w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków)
Dz.U. 2015 poz. 1456 z 2015 r. – rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 25.08.2015 r. (w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych)

Pliki do pobrania: