http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=74

Uzgadnianie projektów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana uzgodnieniem dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powinna złożyć następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek o uzgodnienie projektu pod względem technicznym i eksploatacyjnym (druk do pobrania)

2) projekt techniczny w trzech egzemplarzach.

Pliki do pobrania: