http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=68

Odbiór techniczny i eksploatacyjny wybranych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Informacji udziela Dział Techniczny tel. 022 774 10 62 wew. 49, 50