http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=64

Deklaracje przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powinna złożyć następujący dokument:

Deklaracja przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (druk do pobrania)