http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=62

Zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna złożyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (druk do pobrania)
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej

Osoby prawne:
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (druk do pobrania)
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej
– odpis z KRS
– NIP
– REGON

Pliki do pobrania: