http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=60

Przyjmowanie stanu wodomierzy

Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistej

Niezbędne informacje przy zgłoszeniu:
– nazwisko imię zgłaszającego
– adres nieruchomości
– telefon kontaktowy
– data odczytu
– numer i stan wodomierza głównego
– numer i stan wodomierza dodatkowego

Pliki do pobrania: