http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=58

Odbiór nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi PW-K

Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistej. Usługa wykonana jest najwcześniej dnia następnego po przyjęciu zgłoszenia.

Niezbędne informacje przy zgłoszeniu:
– nazwisko imię zgłaszającego
– adres nieruchomości
– telefon kontaktowy
– szacunkowa ilość nieczystości w m3

Pliki do pobrania: