http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=52

Zamontowanie wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej

Osoba zainteresowana zamontowaniem wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej dla opomiarowywania wody pobieranej z ujęcia własnego lub opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej powinna złożyć wniosek o wykonanie usługi (druk nr 9 wniosek o wykonanie usługi plik w formacie pdf.)

Pliki do pobrania: