http://bip.pwklegionowo.com/to-print/?id=35

Prezes zarządu

Grzegorz Gruczek
22 774 13 61
prezes@pwklegionowo.com

Prezes Zarządu kieruje i zarządza przedsiębiorstwem przy pomocy bezpośrednio mu podległych pełnomocników zarządu i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki oraz Regulaminem Pracy Zarządu.